” 291 : Säsongsvara (21/365) ”

Numer är skotern och dess spår SÄSONGSVARA, när jag var liten körde vi nov-slutet av april. Nu har säsongen krympt även här uppe.

Annonser