” 227: På snö (30/365) ”

PÅ SNÖ, tar man sig bra framåt med en spark.