” 192 : Morning has broken (15/365) ”

MORNING HAS BROKEN, vid 9:00 snåret stiger solen upp just nu här uppe.