” 279 : Staplad (154/365) ”

Här är en del av giftgasen cyklon b STAPLAD som användes i gaskammaren i Auswitch.