” 233 : Rost (59/365) ”

Lite ROST för att vara ett så gammalt hus av sten.

Annonser