” 82 : Förbrukad (28/365) ”

Å där var A-strängen FÖRBRUKAD …