” 125 : Iakttar (23/365) ”

Att fota gatubilder är som att man IAKTTAR främmande människor genom linsen.