” 2 : Aktningsvärd ( 73/365) ”

Googlade ordet AKTNINGSVÄRD fick fram= värd uppskattning, känns träffande på dessa dansare!

Annonser