” 120 : Går sin egen väg (64/365) ”

GÅR SIN EGEN VÄG , inte alltid att djur går dit man vill 😉 men denna gång gick hon mot ljuset !

Annonser