” 178 . Människa i förhållande till byggnad (53/365) ”

MÄNNISKA I FÖRHÅLLANDE TILL BYGGNAD. De är lika långa som huset som har typ 10 våningar i bakgrunden.

Annons