” 27 : Bräddavlopp (290/365) ”

BRÄDDAVLOPP-vad är det? Jag Googlade och det har med vattnets cirkulation att göra. Då tänkte jag land och hav möts-är det ett naturligt sådant då?

Annons