” 88 : Gläns över sjö och strand…(299/365) ”

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND