” 361 : Återseende (270/365) ”

Ett kärt ÅTERSEENDE, en solnedgång på min barndoms badstrand. Många varma minnen av bad, skratt & gemenskap mellan alla sommarstugeägare med familjer från Sommargatan ( som vi barn döpte den till på -80 talet, idag är den bokförd med det namnet i kommunen-lite kul!).