” 246 : Rullar (254/365)”

Tåget som RULLAR från perrongen till slutet på regnbågen månne…