” 133 : Inuti (213/365) ”

Här har en sten   INUTI ett hål format detta hjärta på Storforsens hårda yta.

Annons