” 201 : Nedmonterade (201/365) ”

Fyrens ledljus är NEDMONTERADE sedan länge, men fyren är kvar välbevarad.

Annons