” 47 : Det lilla huset (150/365+1) ”

DET LILLA HUSET var en gång en kvarn för att mala mjöl med vattnets kraft till maskinen, vid början på 1900talet.

Annons