” 179 : Karakteristisk (19/365) ”

KARAKTERISTISK för Stockholm för en småstadsbo som mig är dessa stora hus.

Annons